OLYMPOS KAZISI YAYINLARI

Background

Yayınlanmış Kitaplar

B.Yelda Olcay Uçkan, v.d.
Olympos I 2000-2014 Araştırma Sonuçları (2017), AKMED / Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
B.Yelda Olcay Uckan, et.al,
Olympos I 2000-2014 Research Notes (2017), AKMED / Suna & Inan Kirac Research Center of Mediterranean Civilizations
Kitabı Satın Al
Olympos Projesi Ekibi,
Olympos Antik Kenti Kitapçığı, Olympos (2015), BKG Yayıncılık
Olympos Project Team,
Olympos Ancient City Booklet, Olympos (2015), BKG Publishing
Kitapçığı İndir
B.Yelda Olcay Uçkan, v.d.
Lykia’da Bir Korsan Kenti, Olympos (2006)
B.Yelda Olcay Uckan, et.al,
A Pirates’ Town in Lycia, Olympos (2006)


TV Programları

Olympos Kazısı Tanıtım ve Sponsor Filmi,
Olympos Projesi Ekibi, 2018


Zaman Yolcusu

NTV
30.06.2011

Kültürel Mirasın İzleri


TRT Okul
15.11.2013Akademik PosterlerM.Uzun,
Olympos Antik Kenti Erken Bizans Dönemi Dini Yapılarında Malzeme ve Teknik
Poster'i İzleyebilirsiniz
S.Sertel
Olympos Piskoposluk Kilisesi Örneğinde Bizans Mimari Elemanlarina Yeni Bir Bakış: Yüksek Nef Ayrimi Ve Levha Yani Uygulamasi

(A New View To Byzantine Archi̇tecture Elements: Side Component Of Slabs And Hi̇gh Dividing Arrangement Between The Nave And Aisles In The Episcopal Church Of Olympos In Lycia)
Poster'i İzleyebilirsiniz

2019

Olympos'taki Erken Bizans Kiliseleri
Dr. S.Evcim, Dr. G.Öztaşkın

Olympos'taki Erken Bizans Kiliseleri
(Early Byzantine Churches in Olympos)
Arkeoloji Sanat Yayınları, Mayıs-Ağustos, 2019,

ISBN: 13004514-161

2017

S.Sertel, G.Öztaşkın
Olympos Piskoposluk Kilisesi’ndeki Nef Ayırımı Düzenlemeleri ve Levha Yanı Uygulaması
(Nave Barrier Arrangements and Flank Elements of Panel Implementation at the Olympos Episcopal Church)
AKMED, 20, 2017,

Makaleyi Okuyabilirsiniz

2015

B.Yelda Olcay Uçkan - S. Evcim,
Arkeolojik Alanlarda Laser Ölçümle Belgeleme Ve Kent Modeli Oluşturma Üzerine Bir Örnek: Olympos Antik Kenti,
ASOS, 16, 2015, 1-15.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan,
L. Kayapınar, Olympos Piskoposu Methodios Ve Olympos Kenti, bk. H. İşkan ve F. Işık (ed.), Patara VII.1 Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri,
Antalya, 11-13 Kasım 2013 (2015) 535 vdd.
B.Yelda Olcay Uçkan – G.K. Öztaşkın,
“Olympos Kazısı 2014”,
Anmed, 2015-13, 2015, 87-90.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

2013

E. Özer,
“The Lycian League and Olympus in Eastern Lycia”,
Mediterranean Journal of Humanities, III.1, 2013, 211-224.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

E. Özer,
“Olympos Antik Kenti Roma Dönemi Tonuzlu Mezarları,
Höyük Dergisi, 6, 2013.

Ö.E. Öncü – S. Evcim,
“Lykia’da Bir Liman Kenti: Olympos”, bk.: C. Yemişçi v.d (ed.), 2.Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, (3), Muğla, 1-4 Kasım 2013, (2013) 94 vdd.

Sempozyum Özeti

B. Yelda Olcay Uçkan – E. Uçkan – S. Evcim – M. C. Uzun – S.Sertel,
“Olympos Excavations Consolidation Works 2012: The Sample of Roman Chamber Tomb”, 17. SOMA,
Moskova, 25-27 Nisan 2013 (Bildiri).

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos’da Ticaret”, III. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu,
İstanbul, 24-27 Haziran 2013. (Baskıda)

B.Yelda Olcay Uçkan – Z. Demirel Gökalp – J. Y. Peker,
“The Documentation of the Findings at the Excavation of Olympos with 3D Optical Scanner”, 17. SOMA,
Moskova, 25-27 Nisan 2013 (Poster Bildiri).

E. Özer,
“Mezar Yazıtları ile Olympos”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 27, 2013, 460-468.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

E. Özer,
“Olympos Antik Kenti’nden Bir Grup Rölyefli Lahit”, bk.: M. Tekocak (ed.), K. Levent Zoroğlu’na Armağan (2013) 479-498.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

2012

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2011”,
Anmed, 2012-10, 2012, 76-81.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Late Antique and Medieval Urban Texture of Olympos”, bk.: M. Seyer (ed.), 40 Years of Excavations at Limyra. Akten des internationalen Symposions Wien,
Wien, 3.–5. Dezember 2009 (2012) 241 vdd.
G.K. Öztaşkın - M. Öztaşkın,
“Olympos Antik Kenti Mozaikli Yapı Mimari Değerlendirmesi", K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Antalya, 04–07 Kasım 2009 (2012) 329 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Camları” bk.: Ş. Demirci – A. M. Özer – P. Ayter (ed.), II. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı. Türk Arkeolojisinde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar,
Ankara, 6-8 Ekim 2011, (2012) 172 vdd.

Olcay Uçkan,
“Yüzyıllardır Önemini Yitirmeye Kent: Olympos”,
Antalya Kültür ve Turizm Dergisi, 11, 2012, 74-80.

Makaleyi Okuyabilirsiniz


Ö.E. Öncü,
"Olympos Antik Kenti Roma Mimarisi Araştırmalarından Yeni Bulgular", bk.: K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Antalya, 04–07 Kasım 2009 (2012) 273 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

M. Öztaşkın - G.K. Öztaşkın,
"Building with Mosaics in Olympos: A Comparative Evaluation of Finds and Construction", bk.: B. Böhlendorf Arslan – A. Ricci (ed.), Byzas 15, Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, İstanbul, 2.-4. June 2008 (2012) 277 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

G.K. Öztaşkın,
“Yanartaş (Khimeira)’daki Bizans Dönemi Bazilikası", bk.: K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu,
Antalya, 04–07 Kasım 2009 (2012) 313 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

2011

M. Öztaşkın,
"Olympos Mozaikli Yapı: Geç Antik Çağ-Erken Bizans Dönemi Mozaikleri", XI. Uluslararası AIEMA Mozaik Sempozyumu,
Bursa, 16–20 Ekim 2009 (2011) 709 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan vd.,
“Olympos 2009”, 32.KST.3. İstanbul,
24-28 Mayıs 2010 (2011) 80 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2010”,
Anmed, 2011-9, 2011, 78-81.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan - Y. Mergen,
“Olympos Bir Korsan Kent-Bir Korsan Kral Zeniketes”,
Aktüel Arkeoloji, 24, 2011, 70-81.


2010

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım,
“Lykia Olympos’unda Bir Restitüsyon Denemesi”,
Adalya, XII, 2010, 367-387.


B.Yelda Olcay Uçkan vd.,
“Olympos 2008 Yılı Çalışmaları”, 31.KST.4. Denizli,
25-29 Mayıs 2009 (2010) 231 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

2009

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2009”,
Anmed, 2010-8, 2010, 66-72.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım,
“Preliminary Report on the Harbour Basilica, or the Great Basilica in the Ancient City of Olympos”, bk.: Hakan Öniz (ed.),
XII. SOMA, Famagusta, 5.-8. March 2008 (2009), 183 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan vd.,
“Olympos Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları”, 30.KST.3. Ankara,
26-30 Mayıs 2008 (2009) 373 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2008”,
Anmed 2009-7, 2009, 55-60.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

M. Öztaşkın,
"Olympos Antik Kentinden Bir Grup Erken Bizans Dönemi Seramiği", bk.: A.O.Alp (ed.), Ebru Parman'a Armağan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları (2009) 287 vdd.

2008

E. Uğurlu,
“Pirate Chief Zenicetes and Olympos in the East Lycia", IX. SOMA.
Chieti, 24.- 26. February 2005 (2008) 223 vdd.

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım,
"The Ancient City of Olympos and an Early Byzantine Church", II Postgraduate Forum in Byzantine Studies: Sailing to Byzantium, Dublin, 15-16 May 2008. (Bildiri ve bildiri özeti)
B.Yelda Olcay Uçkan, vd.,
“Olympos”, bk.: N. Çevik (ed.), Arkeolojisi, Tarihi, Doğası ve Tarımıyla Kumluca (Rhodiapolis),
Kumluca’nın 50.Kuruluş Yıldönümü Anısına. Antalya,
01 Nisan 2008 (2008) 101 vdd.
B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları”, 29. KST.3. Kocaeli,
28 Mayıs-1 Haziran 2007 (2008) 73 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2007”,
Anmed, 2008-6, 2008, 52-57.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

G.K. Öztaşkın,
“Antalya/Çıralı, Yanartaş (Khimera)’taki Bizans Dönemi Yapıları”, Sanat Tarihinde Gençler 2007 Semineri,
İstanbul, 03-05 Ocak 2008 (Bildiri).

2007

B.Yelda Olcay Uçkan, vd.,
“2005 Yılı Olympos Yüzey Araştırması”, 24. AST.2. Çanakkale, 29 Mayıs-2 Haziran 2006 (2007) 123 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2006”,
Anmed, 2007-5, 2007, 48-53.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

E. Uğurlu,
“Olympos ve Zeniketes’in Kalesinin Lokalizasyonu”,
Adalya, X, 2007, 81-103.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

2006

G.K. Öztaşkın,
“Byzantine Period Buildings in Yanartaş/Antalya”, 32nd Annual Byzantine Studies Conference. 32nd Annual Byzantine Studies Conference. St.Louis, 10.-12. November 2006 (Bildiri).
M. Bursalı,
"Early Byzantine Period Vessels from Antalya/Olympos"
32nd Annual Byzantine Studies Conference, St. Louis, 10-12 November 2006. (Bildiri ve bildiri özeti)
AZ. Demirel Gökalp – M. Bursalı,
“Early Byzantine Terracotta Lamps found in Olympos”,
X. SOMA, Ankara, 9-11 March 2006. (Bildiri ve bildiri özeti)

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos Antik Kenti”,
Popüler Bilim, 152, 2006, 47-48.

B.Yelda Olcay Uçkan – Y. Mergen,
"Late Antique and Medieval Researches of the Antique City Olympos", X. Newsletter of the Society for the Medieval Mediterranean, Ankara,
9.-11. March 2006 (Bildiri ve bildiri özeti).
B.Yelda Olcay Uçkan – Y. Mergen
E. Uğurlu "Olympos Antik Kenti 2005 Yılı Yüzey Araştırması",
Anmed, 2006-4, 2006, 125-131.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

E. Uğurlu,
“The Dating of the Necropolis in Olympos in Lycia”, X. Symposium on Mediterranean Archaeology.
Ankara, 9.-11. March 2006 (Bildiri).

2005

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos in the Middle Ages”,
Newsletter of the Society for the Medieval Mediterranean,
9, 2005, 25-27.

B.Yelda Olcay Uçkan – Y. Mergen,
“Olympos Antik Kenti Çalışmaları 2004”,
Anmed, 2005-3, 2005, 149-152.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

E. Parman – B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos’un Ortaçağ Dokusu”, bk. K. Dörtlük – T. Kahya (ed.), III. Uluslararası Likya Sempozyumu Bildirileri, II,
7-10 Kasım 2005 (2007) 587 vdd.

2004

E. Uğurlu,
"The Relief Sarcophagus of Olympos in Lycia" , 4th. ICAANE,
Berlin, 29. March-3. April, 2004 (Bildiri ve bildiri özeti).


2003

E. Parman,
“Antalya-Olympos ve Çevresi Geç Antik – Ortaçağ 2001 Yılı
Yüzey Araştırmaları”,
20. AST.1. Ankara, 27-31 Mayıs 2002 (2003) 139 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

2002

E. Parman,
“Antalya Olympos ve Çevresi (Geç Antik – Ortaçağ) Yüzey Araştırmaları 2000 Yılı Çalışma Raporu”,
19. AST.1. Ankara, 28 Mayıs-1 Haziran 2001 (2002) 137 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

2001

B.Yelda Olcay Uçkan,
“Olympos’da Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemine Ait Bulgular”, bk.: B. Karamağaralı – O. Arık – Ö. Bakırer – E. Parman – H. Acun (ed.), V.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları. Ankara,
19-20 Nisan 2001 (2001) 353-360 vdd.

E. Parman,
“Antalya-Olympos ve Çevresinde
(Geç Antik–Ortaçağ) Yüzey Araştırmaları”,
18. AST.1. Ankara (2001)103 vdd.

Makaleyi Okuyabilirsiniz

1999

O. Atvur,
“Olympos Antik Kenti (1991 – 1992) Çalışmaları”,
ASanat 88, 1999, 13-31.

Doktora Tezi

Y. Mergen,
Olympos Antik Kenti’nin Orta Çağ Dokusu ve Likya Bölgesi Açısından Önemi
(Ege Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi 2011).
G.K. Öztaşkın,
Olympos Antik Kenti Episkopeion Yapı Topluluğu
(Anadolu Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi 2013).

E. Uğurlu,
Olympos ve Nekropolü
(Ankara Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi 2005).

Yüksek Lisans Tezi

S.Sertel,
Olympos Pi̇skoposluk Ki̇li̇sesi̇ Ve Vafti̇zhanesi̇ Li̇turji̇k Taş Eserleri̇ (Liturgical Stoneworks In Olympos Episcopal Church And Baptistery)
06/2017, 290
(Pamukkale Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2017)

Makaleyi Okuyabilirsiniz

G.K. Öztaşkın,
Yanartaş (Khimera)’daki Bizans Dönemi Yapıları
(Anadolu Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2007).

M.C. Uzun,
Olympos Antik Kenti Erken Bizans Dönemi Dini Yapılarında Malzeme ve Teknik
(Anadolu Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2015).
image

SİNAN SERTEL KÜTÜPHANESİ

KURULUŞ YILI: 2019

Sinan Sertel - 1987 - 2019 /
19 Mayıs 2019'da vahim bir olay sonucu kaybettiğimiz Ekip Arkadaşımız, #SinanSertel 'in hatırasına Kurduğumuz Kütüphanemiz,

Kütüphaneye katkılarından dolayı Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)'e ve Yusuf Örnek'in Kişisel arşivini bağışlamasından dolayı teşekkür ederiz,


Sinan Sertel Kütüphanesi Sayfası